CONTI® SYNCHROFLEX 英制同步带 (SFX) M (MXL)

13917743266
产品详情

CONTI® SYNCHROFLEX 英制同步带 (SFX) M (MXL)


CONTI® SYNCHROFLEX 同步带 (SFX) M (MXL)按照 DIN/ISO 5296 确定的标准梯形齿最小节距为2.032mm0.08英寸)。技术数据是指标准聚氨酯和标准钢丝绳抗拉层可用版本:单面酰胺抗拉层可按客户需求采用特殊聚氨酯材料抗静电着色机械返工FA:背面较厚FN: 皮带背面的齿型