CONTI® SYNCHROFLEX 同步带 (SFX) T 20 / T 20-DL

13917743266
产品详情

CONTI® SYNCHROFLEX 同步带 (SFX) T 20 / T 20-DL

CONTI® SYNCHROFLEX 同步带 (SFX) T 20 / T 20-DL按照 DIN 7721 确定的公制节距和梯形齿的标准T 齿型技术数据是指标准聚氨酯和标准钢丝绳抗拉层可用版本:单面 (als Standard)E抗拉层挠性更好酰胺抗拉层 (außer DL)可按客户需求采用特殊聚氨酯材料抗静电着色机械返工DL: 双面