CONTI® SYNCHROFLEX锯齿型同步带 (SFX) K 1 / K 1.5

13917743266
产品详情

CONTI® SYNCHROFLEX锯齿型同步带 (SFX)   K 1 / K 1.5

CONTI® SYNCHROFLEX锯齿型同步带 (SFX)   K 1 / K 1.5

型锯齿状公制节距齿型技术数据是指标准聚氨酯和标准钢丝绳抗拉层

可用版本:

单面

酰胺抗拉层

可按客户需求采用特殊聚氨酯材料

抗静电着色机械返工